Over DB Econorm

DB Econorm is opgericht in september 2005 met bovengrondse inname systemen voor het milieu. Sinds maart 2008 heeft DB Econorm haar assortiment uitgebreid met producten voor de inrichting van begraafplaatsen en de openbare ruimte. Kwaliteit en vakmanschap staan bij ons voorop. Wij kenmerken ons door een hoge productkwaliteit, een uitgebreid assortiment, duurzame producten en door te luisteren naar de wens van de klant. Vanuit dit perspectief bedienen wij de markt met een uniek concept.

Grafkelders in 48 uur

Het is u waarschijnlijk wel opgevallen: uitvaarten worden steeds persoonlijker; de uitvaartsector maakt daardoor momenteel een enorme verandering door. De mogelijkheden worden steeds groter. Zo is er al geruime tijd een verandering merkbaar in de vraag van particulieren, men wil liever niet "in de grond" begraven worden. Om aan de vraag van particulieren te voldoen heeft DB Econorm daarom als eerste in Nederland een 48-uur service voor grafkelders. Voor meer informatie nodigen wij u graag uit voor een kennismaking bij ons op kantoor, ook kunt u op deze site alvast algemene informatie vinden.

Oog voor het milieu

Vanaf 1998 is er binnen de Den Boer Groep hard gewerkt aan het onderzoeken en ontwikkelen van een nieuwe strategie op het gebied van het (her) gebruik van grondstoffen. Samen met enkele grote gemeenten werd een invulling gezocht en gevonden om verschillende projecten op te starten volgens de denkwijze van “Cirkelstad”. Concreet komt het er op neer dat in Rotterdam en Den Haag begonnen werd met “duurzaam slopen” van gebouwen en hergebruik van betonnen bestratingsmaterialen. Zo werd sloopmateriaal zoals puin opnieuw voedsel voor de productie van beton (betongranulaat). Zo kan ijzer voortkomend uit sloop worden hergebruikt voor het maken van nieuwe wapening. In plaats dus afval te genereren en dat naar stortplaatsen te brengen, werd puin omgezet naar nieuwe grondstoffen. Zo werd “cradle to cradle” denken een feit. Overheden en bedrijven letten in toenemende mate op duurzaamheid. Het is tijd om bij aanbestedingen niet alleen uitsluitend te kijken naar “de laagste prijs”. Kijk naar de “uitputtingslag” van grondstoffen en help mee om de toekomst van ons allen en met name volgende generaties veilig te stellen.

Missie en visie

Bij DB Econorm spelen duurzaamheid en duurzaam handelen een belangrijke rol. Binnen de groep geven we hier uiting aan door middel van de drie P’s: People, Planet en Profit.

Duurzaamheid

Door het gebruik van secundaire grondstoffen wordt de aan luchtkwaliteit te relateren milieubelasting verbeterd met 40% en de CO2 uitstoot verminderd met 20%. Beton produceren we door middel van een productietechniek van Zelf Verdichtend Beton! De combinatie van ZVB en het gebruik van de secundaire grondstoffen zorgen tevens voor een lange levensduur van de betreffende producten. Deze is vastgesteld op minimaal 75 jaar.


People

Vanaf 2005 is de Den Boer Groep actief betrokken, samen met gemeenten, bij projecten om werkelozen in te zetten bij het ontmantelen van “de oude stad”, zoals achterstandswijken. Vervolgens werden ze betrokken bij de productie van nieuwe producten voor de “nieuwe stad” en hebben daardoor werk gevonden en nemen zo weer actief deel aan onze maatschappij. Zo krijgen ze door werkervaring meer kansen. Een bijkomend voordeel is dat op uitkeringen kan worden bespaard. Den Boer Groep werkt samen met derden om geïnteresseerde bedrijven en overheden met betrekking tot dit punt te adviseren en te begeleiden.


Planet

Onze onderneming maakt gebruik van secundaire grondstoffen bij de productie van o.a.producten voor het milieu, openbare ruimte en de inrichting van begraafplaatsen. Met betrekking tot beton werken we met grondstoffen die voortkomen uit renovatie ter vervanging van zand en grint (de primaire grondstoffen). Zo plegen we geen aanslag meer op het landschap en eindige grondstoffen. Voor staalproductie werken we met gerecyclede grondstoffen en bijvoorbeeld onze grafsledes en kunststof urnenkelders en lessenaars zijn 100% te recyclen.


Profit

Duur? Nee, dus en dat kunnen we binnen de Den Boer Groep bewijzen. Hergebruik van grondstoffen en het inzetten van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt creëren besparingen. Besparingen die deels toegerekend kunnen worden aan de productie van producten maar ook in de vorm van besparingen binnen overheidsbestedingen zoals uitkeringen en besparingen op logistieke kosten. Winst voor het milieu, de natuur, goed voor werkgelegenheid, zijn de toegevoegde waarden.


Geschiedenis

De oorsprong van de Den Boer Groep

DB Econorm is onderdeel van de Den Boer Groep. De Den Boer Groep bestaat al ruim honderdvijfentwintig jaar. Van oorsprong komt de huidige groep voort uit een betonfabriek in Nieuw Lekkerland, welke operationeel werd in 1883. Binnen de groep van ondernemingen beschikken we nog steeds over eigen productie locaties In de afgelopen decennia heeft de groep een enorme dynamische ontwikkeling door gemaakt. Dit resulteert nu in een grote diversiteit aan ondernemingen. DB Econorm is een dochteronderneming van de Den Boer Groep. DB Econorm ontwikkelt, produceert en levert duurzame producten voor de inrichting van de openbare ruimte en van begraafplaatsen in het bijzonder. Voor de duurzame inrichting van begraafplaatsen leveren wij grafkelders, bovengrondse graven, verzamel graven, mausolea, asbestemmingen (urnenzuilen, urnenkamers en urnenwanden,en urnenkelders), watertappunten, gieterrekken en bloemenbanken en tafels